Úvod

V souladu s naším závazkem chránit soukromí našich uživatelů, byla tato politika zavedena k poskytnutí jasné a srozumitelné informace o tom, jak sbíráme, používáme, zpracováváme a chráníme Vaše osobní údaje. Naše webové stránky hodlají být zdrojem důvěryhodných informací a tipů týkajících se péče o pleť a tělo, a k tomuto účelu může být nutné shromažďovat určité osobní údaje o našich uživatelích. Cílem této zásady ochrany osobních údajů je zajistit, že se s Vašimi údaji nakládá bezpečně a v souladu s platnými zákony.

Co jsou osobní údaje

Osobní údaje jsou jakékoli informace, které se vztahují k identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. To zahrnuje, ale není omezeno na, jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo a jakékoli další informace, které nám mohou být poskytnuty prostřednictvím našich webových stránek nebo při komunikaci s námi.

Zpracování osobních údajů

Veškeré osobní údaje shromážděné prostřednictvím našich webových stránek jsou zpracovávány za účelem poskytnutí požadovaných služeb nebo informací, ke zlepšení našich služeb, a k udržování bezpečnosti a funkčnosti našich webových stránek. To zahrnuje, ale není omezeno na, zpracování dotazů, poskytování užitečných tipů a informací, zlepšování obsahu a funkčnosti našich stránek, a ochranu proti podvodným aktivitám nebo útokům.

Práva subjektu údajů

Každý uživatel má právo na přístup ke svým osobním údajům, které jsme shromáždili, na opravu nebo vymazání těchto údajů, na omezení zpracování a na námitky proti zpracování. Rovněž máte právo požadovat přenositelnost údajů. Kdykoliv si můžete vyžádat informace o tom, jaké údaje o Vás uchováváme, a požádat o jejich opravu nebo smazání. V případě dotazů nebo požadavků prosím kontaktujte majitelku webových stránek Karolínu Vranou na adrese [email protected] nebo písemně na adrese: Kapucínské nám. 303/5, 602 00 Brno, Česká republika.

Kontaktní informace

V případě jakýchkoli dotazů nebo obav týkajících se zpracování Vašich osobních údajů nás prosím neváhajte kontaktovat. Můžete nás kontaktovat na e-mailu [email protected]. Adresa pro písemnou korespondenci je: Kapucínské nám. 303/5, 602 00 Brno, Česká republika. Vážíme si důvěry, kterou nám udělujete při poskytování vašich osobních údajů, a zavazujeme se je chránit a zpracovávat v souladu s platnými zákony a těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Napsat komentář

Povinná pole jsou označena *